تاملاتی درباره قانون: ۲- تغییر قوانین

یکی از مسائل اساسی ای که در اثر گذاری قانون موثر است نحوه اجرای آن است. در این مطلب به صورت خاص نحوه تغییر یک قانون مورد نظر است.

یک قانون هر مقدار هم که صحیح و دقیق باشد اگر به صورت نسنجیده و ناگهانی اجرا شود، فساد آور خواهد بود.

هر قانونی بسته به این که در زندگی چه تعداد از افراد، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و به چه اندازه موثر است، باید با اعلام قبلی و زمان بندی مشخصی اجرا شود. هر چه قانون در زندگی تعداد بیشتری از مردم موثر باشد و اثر گذاری عمیق تری داشته باشد باید با تاخیر بیشتری به مرحله اجرا در آید.

این تاخیر اولا باعث می شود که افرادی که در اثر قانون جدید نفع یا ضرری برایشان ایجاد می شود، بتوانند تدریجا برای آن برنامه ریزی کنند، و از طرفی کارشناسان موافق و مخالف طرح بتوانند درباره قانون جدید اظهار نظر و نقدهایشان را مطرح کنند. در این میان نقش دستگاه های اطلاع رسانی بسیار موثر است.

هر کدام از مراحل بالا اگر به عمل در نیاید باعث فساد انگیزیِ تغییر قانون می شود. از پیش بینی نشدن افرادی که از قانون نفع یا ضرر می برند، تا اعلام قبلی تغییر قانون و زمان دقیق اجرای آن، تا نقش رسانه ها؛ اجرا نشدن هر کدام از این مراحل می توانند باعث ایجاد مشکل برای مردم شوند. برای هر کدام از مراحلی که ذکر کردم می توان مثال ها زد ولی از آن جا که نمی خواهم کاممان تلخ شود از آن می گذرم.

متاسفانه یکی از دلایل اصلی که باعث شتابزدگی در تغییر قوانین می شود میل مدیران به ایجاد تغییرات سریع است تا اثرات مثبت آن در زمان خودشان ظاهر شود و در نتیجه این تحول بنیادی به نام خودشان تمام شود نه مدیر بعدی!…

دلیل دیگر که کمتر پیش می آید این است که مدیری که به قصد اصلاح مسئولیت قبول کرده است وقتی از قوانین غلط حوزه کاری خود آگاه می شود می خواهد سریع آن ها را حل کند بنا بر این بدون تامل و کار کارشناسی دست به تغییر قوانین می زند تا جلوی فساد را بگیرد! غافل از این که با تصمیم گیری کارشناسی نشده و تعجیل در اجرا، فساد بیشتری ایجاد می کند؛ البته همان طور که گفتم این حالت کمتر پیش می آید!


پ.ن: مدتی است سرم شلوغ است. به کاری مشغولم که برای به انجام رسیدن آن به شدت محتاج دعای شما هستم. التماس دعا

0