صدا و سیما

داره کم کم از صدا و سیما خوشم می آد!

البته من می دونم کارهای مثبت مطلقا از بدنه صدا و سیما نیست و صرفا چند نفرن که گاهی یک کارهایی می کنن!

خدا همین چند نفر رو از ما نگیره و بیشترشون کنه… ان شا الله


پ.ن: هم چنان زیر بارم و هم چنان محتاج دعا به خصوص تو این ایام مبارک

0