والیبالِ قهرمان

این سری از مسابقات والیبال رو که نتونستم ببینم ولی از این نکته نتیجه اش خیلی خوشم اومد که تیم ایران هم تیم آمریکا رو شکست داد و هم تو رده بندی از آمریکا بالاتر قرار گرفت.

0