چمن یا مرغ؟!

این هایی که به جای «مرغ همسایه غازه» می گن: «چمن همسایه سبز تره» خودشون مصداق کامل هر دو این ضرب المثل ها هستن

0