بایگانی برچسب: s

تاملاتی درباره قانون: ۲- تغییر قوانین

یکی از مسائل اساسی ای که در اثر گذاری قانون موثر است نحوه اجرای آن است. در این مطلب به صورت خاص نحوه تغییر یک قانون مورد نظر است.

یک قانون هر مقدار هم که صحیح و دقیق باشد اگر به صورت نسنجیده و ناگهانی اجرا شود، فساد آور خواهد بود.

ادامه‌ی خواندن