بایگانی برچسب: s

مدرسه معصومیه

استاد: اصلی‌ترین تفاوت دانشگاه و حوزه

ریشه ای ترین تفاوت دانشگاه و حوزه در رفتار استاد و طلبه و ارتباط میان این دو است.

من تنها چند برخورد کوچک که در حوزه برایم پیش آمده را می نویسم، وضعیت دانشگاه را خودتان بهتر می دانید…

ادامه‌ی خواندن