بایگانی برچسب: s

تلویزیون

۲۰ کاناله شدن تلویزیون به من ثابت کرد که تلویزیون هزار تا کانال هم داشته باشه باز هم دلیل نمی شه که همیشه برنامه به درد بخور داشته باشه.

من که راضیم! عوضش آدم به کارهای دیگه اش می رسه… ممنون تلویزیون!