بایگانی برچسب: s

تاملاتی درباره قانون: ۲- تغییر قوانین

یکی از مسائل اساسی ای که در اثر گذاری قانون موثر است نحوه اجرای آن است. در این مطلب به صورت خاص نحوه تغییر یک قانون مورد نظر است.

یک قانون هر مقدار هم که صحیح و دقیق باشد اگر به صورت نسنجیده و ناگهانی اجرا شود، فساد آور خواهد بود.

ادامه‌ی خواندن

تاملاتی درباره قانون: ۱- نگاه به قانون

اشاره: در مطالب گذشته گفتم که باید از این پس باید به کار های نظری در حوزه های ساختاری حکومت اسلامی بپردازیم.

این اولین مقاله از سری مقالات «تاملاتی درباره قانون» است.


نگاه هر فرد به قانون از مهم ترین عواملی است که تعیین کننده میزان قانون مداری اوست. یعنی این که هر فرد چه تصوری از قانون دارد.

مسلما، اگر در فکر کسی قانون برای نظم بیشتر در زندگی و در نهایت، راحتی و امنیت باشد؛ بهتر به قوانین عمل می کند نسبت به کسی که قانون را صرفا دست و پاگیر و مزاحم می داند.

اما نگاه مردم ایران به قانون چگونه است؟ متاسفانه این طور نیست و دلیل اصلی آن به ذات قانون گریز مردم بر نمی گردد، بلکه دلیل اصلی آن در نوع قانون گذاری است. یعنی نگاه به قانون از طرف قانون گذار درست نیست و خود به خود این نگاه غلط به مردم هم منتقل شده است…

ادامه‌ی خواندن