بایگانی برچسب: s

ژنو

«آقای سفیر»! در لبخند زدن هایت بیشتر دقت کن… ما جلوی مظلومین عالم آبرو داریم…

در نیویورک
در ژنو

پ.ن. ۱: بالا رفتن ناگهانی سطح مذاکرات این نگرانی را تقویت می کند که نکند امتیاز درشتی از ایران گرفته اند که با اعزام وزرای خارجه شان می خواهند تا تنور داغ است نان را بچسبانند…

البته ما همچنان به تیم مذاکره کنندگان اعتماد داریم و امیدواریم که از این مذاکرات ضرری متوجه ایران نشود ولی بالاخره نگرانی است دیگر…

پ.ن. ۲: التماس دعای شدید در این ایام