بایگانی برچسب: s

من و آبِ گل آلود

ممکن است این ماهی در آب گل آلود بمیرد؛ ولی من اهل ماهی گیری از آب گل آلود نیستم.

بگذار این ماهی بمیرد، گناهش به گردن کسانی که آب را گل آلوده کرده اند. من هرگز با ماهی گیری خود، شریک گناه کسانی که آب را این طور گل آلود کرده اند نمی شوم.


پ.ن:
– موضوع پست کاملا اخلاقی است.
– مدتی است سرم خیلی شلوغ شده. دعا کنید از زیر این باری که برداشته ام سالم(!) بیرون بیایم.