بایگانی برچسب: s

عتیقه ها!

انتصاب محمد علی نجفی فرد به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بار دیگر این نکته را نشان داد که سازمان میراث فرهنگی محل نگهداری عتیقه هاست!…