بایگانی برچسب: s

عصبانی نشو برادر!

یکی از جالب ترین و اثرگذار ترین روش های مغالطه اینه که به طرف بگی: آقا ناراحت نشو! حالا داریم بحث می کنیم. عصبانی نشو برادر!

طرف هر چی بیاد ثابت کنه که عصبانی نیست هی بیشتر ثابت می شه که عصبانی هست!


پ.ن: هم چنان زیر بارم و هم چنان محتاج دعا.