بایگانی برچسب: کاندیدا ها

اظهار عجز پیش جفا پیشگان خطاست – اشک کباب باعث طغیان آتش است

نکته تلخی که در کلام بسیاری از کاندیدا ها جلب توجه می کند جلز و ولز از تحریم هاست، به وضوح این امر برای مثلا هم دردی با مردم و جذب رای است. خب اثر داخلی اش درست! اما اثر طرح این مسائل در سطح بین المللی چیست؟

کسانی که ایران را تحریم کرده اند امروز گوش به زنگ هستند که ببینند تحریم هایشان چه قدر اثرگذار بوده است. اثر تحریم ها در آمار و ارقام اقتصادی پیداست اما از آن بسیار بسیار بسیار مهم تر اثرگذاری تحریم ها روی مردم است. آخ و اوخ کاندیدا ها از این تحریم ها این پیام را به تحریم کنندگان می فرستد که تحریم ها روی مردم به خوبی اثر گذاشته.

خب فکر می کنید نتیجه این پیام چه خواهد بود؟ این که باج خواهی آن ها در مقابل لغو این تحریم ها بیشتر خواهد شد و تهدیدشان برای تشدید تحریم ها بیشتر.

مسلم است وقتی می بینند که نقطه ضعف مردم و مسئولین را پیدا کرده اند دیگر از آن دست بر نخواهند داشت.

از این خطرناک تر اظهارات حسن روحانی است مبنی بر این که: «با تعلیق غنی سازی ما کشور را از جنگ نجات دادیم»! پیام این حرف بسیار خطرناک تر است. با شنیدن این حرف دشمنان ملت ایران به هم می گویند: «یعنی تهدید به جنگ اثر دارد؟! اگر اثر دارد تهدید کنیم!». متاسفانه انسان خیلی باید … * باشد که فکر کند آمریکا و متحدینش اگر فکر کنند می توانند به ما حمله کنند لحظه ای معطل می مانند. واقعا این طور است: آن ها اگر لحظه ای فکر کنند که حمله به ایران گزینه صحیحی است همان لحظه، لحظه حمله شان به ایران است. بار ها گفته اند که گزینه جنگ روی میز است، پس چرا تاکنون اتفاقی نیفتاده است؟ چرا تاکنون اقدام نظامی ای بر علیه ما صورت نداده اند؟ الآن که نه، ولی زمانی که در عراق و افغانستان حداکثر توان و قدرت را داشتند چرا کاری نکردند؟ آن زمان که جنگ طلب ترین رئیس جمهور آمریکا، جرج بوش روی کار بود و از این طرف هم احمدی نژاد ذره ای نرمش و شلی نشان نمی داد چرا کاری نکردند. حقیقت تلخ این اظهارات این است که آقای روحانی متاسفانه خیلی …*!

مسئولی که ترسو و ضعیف باشد حتی اگر شجاع ترین و قوی ترین ملت را نمایندگی کند در حساس ترین لحظه کار را خراب می کند. قدرت و مقاومت ملت ایران را باید کسی نمایندگی کند که این قدرت را بشناسد و در مقابل دشمنان به خوبی از آن استفاده کند، قطعا در این صورت فشار ها نیز کاهش خواهند یافت.


* چه کنیم! قرار است تخریب نکنیم دیگر!